Przekładnia walcowa

Przekładnie walcowe

Przekładnie walcowe standardowe korpusy do transmisji mocy z silnika bezpośrednio. Innym rozwiązaniem jest wał wejściowy pełen na wejściu do przekładni walcowej. Wał pełen będzie napędzany np. przez przekładnię pasową od silnika czy innego wału maszyny. Przekładnia walcowa plus silnik elektryczny równa się motoreduktor walcowy.

Przekładnie walcowe CRM

Strona wejściowa przekładni walcowej CRM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej prostej CRM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący standard lub inny do wyboru 

 

 

Przekładnie walcowe jednostopniowe CXM

Strona wejściowa przekładni walcowej jednostopniowej CXM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej jednostopniowej CXM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący standard lub inny do wyboru 

 

 

Przekładnie walcowe płaskie CFM

Strona wejściowa przekładni walcowej CRM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej CFM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący 
 • na wale i gumiblok lub ramię reakcyjne

Wał wolnoobrotowy - napędowy przekładni CFM

 • drążony w standardzie 
 • pełen jako wyposażenie 

 

Przekładnie walcowe stożkowe CKM

Strona wejściowa przekładni walcowej CKM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej CKM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący 
 • na wale i gumiblok lub ramię reakcyjne

Wał wolnoobrotowy - napędowy przekładni CKM

 • drążony w standardzie 
 • pełen jako wyposażenie 

 

Przekładnia walcowa standardowe korpusy może mieć zainstalowany silnik elektryczny. Silnik elektryczny jest zintegrowany z przekładnią walcową - reduktorem walcowym przez sprzęgło kołnierzowe IEC kołnierz B5. 

W wyszukiwarkach (dalej po kliknięciu w wybraną przekładnię walcową - reduktor walcowy) można we własnym zakresie wytypować przekładnię walcową. Można samodzielnie również wytypować przekładnie walcowe stożkowe walcowe. Również można od razu wytypować kompletny

Motoreduktor walcowy czyli silnik z przekładnią zębatą walcową - Przekładnie motoreduktory walcowe o zębach skośnych marki Cidepa

Warto zauważyć, że wyszukiwarki przekładni walcowych, ślimakowych i motoreduktorów są dedykowane do silników elektrycznych o nominalnych obrotach 1500 obr/min. Jest to bardzo ważny parametr w doborze przekładni walcowej. Przy zachowaniu tego samego kW silnika elektrycznego a wyborze innych obrotów nominalnych należy zwrócić uwagę na Nm. Wybierając inne obroty nominalne np. 1000 obr/min zainstalujemy na wejściu większy moment obrotowy Nm. Jest to bardzo ważny czynnik dla określenia fB - servis faktor - współczynnik bezpieczeństwa pracy dla przekładni walcowej a zainstalowanych Nm na wejściu.

W razie czego służymy pomocą 

 

Czy już używasz przekładnie walcowe standard marki Cidepa?

Może potrzebujesz przekładnie walcowe zębate proste płaskie standardowe kompatybilne?

Jeśli tak, już masz rozwiązanie!

Kup teraz i zainstaluj z korzyścią dla Siebie!

Zapraszamy, już inni korzystają Miły aspekt pracy z motoreduktorami

Producent europejski Cidepa gwarantem wysokiej jakości swoich przekładni walcowych prostych płaskich i zębatych.

 

Przekładnie walcowe  proste CRM i płaskie CFM oraz przekładnie stożkowo walcowe CKM Cidepa to europejski jakościowy produkt - godny polecenia.

 

 

 

 Przekładnie walcowe z wałem napędowym pełnym pod koło pasowe i z wałem drążonym wolnoobrotowym do posadowienia na wale maszyny. Bardzo często te przekładnie walcowe zębate stosuje się do napędu przenośników transportujących. Przekładnia walcowa DP zazwyczaj znajduje zastosowanie w przemyśle a przekładnia walcowa DPS znajduje zastosowanie w rolnictwie przy pracach dorywczych czy lżejszych. Przekładnie walcowe DP i DPS są to przekładnie walcowe dwustopniowe o stopniach walcowych śrubowych.

  Przekładnia walcowa DP i Przekładnia walcowa DPS w założeniach powinna być posadowiona na wale pełnym maszyny i podparta ramieniem reakcyjnym aby pozostawała w pożądanym miejscu. Takie zainstalowanie przekładni walcowej z wałem drążonym i ramieniem reakcyjnym nazywa się "pływające" Jest to bardzo dobre posadowienie przekładni walcowych zębatych z uwagi na bardzo duże odciążenie łożysk wywoływane niepożądanymi  naprężeniami kotwienia do maszyny. Tak zainstalowana przekładnia walcowa w czasie pracy cały czas ustawia się do si wału maszyny w ten sposób kompensując odchyłki. Takie rozwiązanie napędu przekładniami walcowymi pływającymi jest godne polecenia.

Przekładnie walcowe wzmocnione korpusy konstrukcyjne , które mogą być konstrukcją maszyn. Przekładnie walcowe tej serii konstrukcyjnej służą do redukcji obrotów silnika i podniesieniem momentów obrotowych. Są to inaczej reduktory walcowe zębate dwu i trzystopniowe.  Posiadają dwie możliwości przyłączeniowe napędu. Kołnierz B5 pod silnik elektryczny kołnierzowy lub na wejściu do przekładni walcowej wał pełen. Wał pełen będzie napędzany np. przez przekładnię pasową od silnika czy innego wału maszyny.

Przekładnie walcowe XR

Strona wejściowa przekładni walcowej XR

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej XR

 • łapy 
 • kołnierz mocujący

 

Przekładnie walcowe płaskie ROM

Strona wejściowa przekładni walcowej ROM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej ROM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący 
 • na wale i ramię reakcyjne

Wał wolnoobrotowy - napędowy przekładni ROM

 • drążony w standardzie 
 • pełen jako wyposażenie 

 

Przekładnie walcowo stożkowo walcowe CROM

Strona wejściowa przekładni walcowej CROM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej CROM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący 
 • na wale i ramię reakcyjne

Wał wolnoobrotowy - napędowy przekładni CROM

 • drążony w standardzie 
 • pełen jako wyposażenie 

 

Przekładnie stożkowe walcowe VCROM

Strona wejściowa przekładni walcowej VCROM

 • wał wejściowy pełen
 • kołnierz IEC B5

Mocowanie przekładni walcowej VCROM

 • łapy 
 • kołnierz mocujący 
 • na wale i ramię reakcyjne

Wał wolnoobrotowy - napędowy przekładni VCROM

 • drążony w standardzie 
 • pełen jako wyposażenie 

 

Przekładnia walcowa korpusy konstrukcyjnie wzmocnione może mieć zainstalowany silnik elektryczny. Silnik elektryczny jest zintegrowany z przekładnią walcową - reduktorem walcowym przez sprzęgło kołnierzowe IEC B5. 

W wyszukiwarkach (dalej po kliknięciu w wybraną przekładnię walcową - reduktor walcowy) można we własnym zakresie wytypować przekładnię walcową odpowiednią do aplikacji. Można samodzielnie również wytypować przekładnie walcowe stożkowe walcowe.

Warto zauważyć, że wyszukiwarki są dedykowane do silników elektrycznych o nominalnych obrotach 1500 obr/min. Jest to bardzo ważny parametr w doborze przekładni walcowej. Przy zachowaniu tego samego kW silnika elektrycznego a wyborze innych obrotów nominalnych należy zwrócić uwagę na Nm. Wybierając inne obroty nominalne np. 1000 obr/min zainstalujemy na wejściu większy moment obrotowy Nm. Jest to bardzo ważny czynnik dla określenia fB - servis faktor - współczynnik bezpieczeństwa pracy dla przekładni walcowej czy przekładni walcowej stożkowej walcowej a zainstalowanych Nm na wejściu.

W razie czego służymy pomocą 

 

Przekładnie walcowe i przekładnie stożkowo walcowe Cidepa o korpusach wzmocnionych mogą być wyposażone w beckstop (blokada ruchu powrotnego) i wzmocnione łożyska - na zapytanie

 

Czy już używasz przekładnie walcowe o wzmocnionych korpusach?

Może potrzebujesz przekładnie walcowe bardziej odporne na przeciążenia?

Jeśli tak, już masz rozwiązanie!

Zapraszamy, już inni korzystają Miły aspekt pracy z motoreduktorami

 

Przekładnie walcowe  XR ROM i przekładnie stożkowo walcowe CROM VCROM Cidepa to europejski jakościowy produkt

 

 

 

Przekładnia walcowa prosta na łapach lub mocowana za kołnierz. Przekładnia walcowa lub przekładnia stożkowo walcowa z wałem drążonym lub pełnym

 

Co to jest przekładnia walcowa?

 

 Przekładnia walcowa to koła zębate zazębione ze sobą a osadzone na wałach a wały podparte łożyskami. Standardowo przekładnia walcowa może być jednostopniowa, dwu lub trzystopniowa. Przekładnie walcowe o zębach skośnych w korpusach z uszczelnieniem są zalane olejem. Przekładnie walcowe najczęściej mają łapy lub kołnierz mocujący. 

 

 Przekładnie walcowe - mogą występować jako reduktory walcowe lub jako multiplikatory walcowe. Przekładnie walcowe w wersji reduktory walcowe redukują wejściową prędkość obrotową o przełożenie zawarte w samej przekładni walcowej. Dzięki takiej redukcji na wyjściu przekładni walcowej otrzymujemy zredukowane obroty na wyjściu. Dzięki zredukowaniu obrotów na wyjściu otrzymujemy podwyższony moment obrotowy. Moment obrotowy Nm podwyższa się dokładnie o stopnie redukcji z uwzględnieniem sprawności samej przekładni walcowej - reduktora walcowego. W przypadku kiedy konstrukcja przekładni walcowej jest do pracy jako multiplikator, to sytuacja jest odwrotna jak w reduktorze walcowym. Multiplikator podwyższa zadane obroty na wejściu i równocześnie obniża moment obrotowy Nm na wyjściu. Przekładnie walcowe na wejściu mogą posiadać wał wejściowy pełen lub specjalne przyłącze pod silnik elektryczny kołnierzowy typu IEC B5. Mocowanie za łapy lub kołnierz lub podparte na wale drążonym z ramieniem reakcyjnym lub ramieniem podstawy. Wał wyjściowy drążony może być wyposażony w pierścień zaciskowy do montażu na wale gładkim maszyny.

 

Przekładnia walcowa marki Cidepa to zawsze przekładnia walcowa o zębach skośnych.

 

 Reduktory walcowe - to swego rodzaju przekładnie walcowe o możliwości tylko redukcji obrotów zadanych na wejściu dokładnie o stopień całej redukcji przekładni. Również odpowiednio o stopień redukcji podwyższają reduktory walcowe moment obrotowy Nm z uwzględnieniem sprawności wszystkich stopni redukcji. Sama konstrukcja reduktora walcowego jest oparta o koła walcowe jak w przekładni walcowej.

 Przekładnia walcowa prosta - ten rodzaj przekładni walcowej charakteryzuje się konstrukcją ustawienia osi wału wejściowego i często silnika elektrycznego w tej samej osi co wał wyjściowy wolnoobrotowy. Przekładnia walcowa prosta może posiadać łapy lub kołnierz to mocowania do konstrukcji maszyny. Stopnie redukcji mogą być od jednostopniowych, dwustopniowych, trzystopniowych a w szczególnych przypadkach wielostopniowa redukcja. Zazwyczaj w przekładni walcowej prostej wał wyjściowy jest pełen. Strona wejściowa może posiadać kołnierz przyłączeniowy silnika elektrycznego wg norm IEC B5 lub wał wejściowy pełen.

 Przekładnia walcowa płaska - nazwa tej przekładni bierze się od korpusu płaskiego. Zazwyczaj wał wejściowy szybkoobrotowy jest ustawiony równolegle z przesunięciem do wału wyjściowego wolnoobrotowego. Zazwyczaj przekładnie walcowe płaskie są dwustopniowe lub trzystopniowe. W specjalnych przypadkach przekładni walcowych płaskich może wystąpić większa wielostopniowość redukcji obrotów i ponoszenia momentu obrotowego. Najczęściej przekładnia walcowa płaska posiada wał wyjściowy drążony z możliwością dołożenia jako wyposażenia dodatkowego w wał wyjściowy pełen. Od strony wejściowej wał wejściowy pełen lub kołnierz B5 do przymocowania bezpośrednio silnika elektrycznego kołnierzowego. Przekładnie walcowe płaskie to solidna i bardzo wydajna konstrukcja do transmisji zadanych mocy i podwyższaniu w sposób stabilny momentów obrotowych.

 Przekładnia walcowa jednostopniowa - tego typu przekładnia jednostopniowa walcowa posiada tylko jedną parę kół zębatych walcowych czyli jeden stopień redukcji obrotów. Stąd nazwa przekładnia walcowa jednostopniowa.

 Przekładnia walcowa dwustopniowa - przekładnie walcowe dwustopniowe posiadają cztery koła walcowe współpracujące ze sobą jako dwa stopnie redukcji obrotów. Najczęściej dwa stopnie redukcji różnią się o stopień przełożenia, który jest charakterystyczny i własny każdej pary kół walcowych.

 Przekładnia walcowa trzystopniowa - to przekładnie walcowe o trzech stopniach redukcji - sześć kół walcowych o zębach skośnych. Każdy stopień redukcji może posiadać własne przełożenie. Iloczyn stopni redukcji daje nam całkowity stopień redukcji przekładni walcowej trzystopniowej.

 Przekładnia stożkowo walcowa - ta przekładnia walcowa jest wzbogacona o jeden stopień redukcji w formie pary kół stożkowych współpracujących z sobą. Najczęściej para kół redukcyjnych stożkowych jest drugim stopniem redukcji. Zazwyczaj przekładnia stożkowo walcowa jest przekładnią trzystopniową - o trzech stopniach redukcji. Dwa walcowe i jeden stożkowy. Ułożenie osi wałów wejściowego w wyjściowego jest prostopadłe. Taki układ wałów daje nam przekładnie walcową kątową. Z przekładni stożkowo walcowej po dołożeniu silnika można stworzyć motoreduktor kątowy lub motoreduktor stożkowo walcowy. Te przekładnie stożkowe walcowe na wejściu mogą posiadać wał wejściowy pełen lub przyłącze sprzęgające silnik elektryczny kołnierzowy o standardach IEC B5. W przekładniach stożkowych lub reduktorach walcowo-stożkowych z wałami prostopadłym jest zastosowana spiralna przekładnia stożkowa typu Gleasona.

 Przekładnia walcowa o zębach skośnych - przekładnie walcowe marki europejskiej Cidepa zawsze posiadają koła walcowe o zębach skośnych. Dzięki temu przekładnie walcowe Cidepa pracują ciszej i mogą przenieść większy moment obrotowy niż inne przekładnie walcowe o zębach prostych. Przekładnia walcowa o zębach skośnych wzięła nazwę właśnie od użytych w jej konstrukcji i budowie wysokowydajnych kół walcowych o zębach skośnych. Przekładnie walcowe o zębach skośnych to dobra i właściwa konstrukcja do napędów maszyn w fabrykach przemyśle i rolnictwie.

 

 Przekładnia zębata walcowa to często główny napęd maszyn i urządzeń przemysłowych i rolniczych. Przekładnia walcowa zębata posiada w swej konstrukcji koła zębate o zębach skośnych - współpracujące przez zazębienie i dalszą transmisję mocy i obrotów na wale osadzonym. Przekładnie zębate walcowe występują w standardzie jako przekładnia zębata walcowa jednostopniowa, przekładnia walcowa zębata dwustopniowa oraz zębata przekładnia walcowa trzystopniowa. Na specjalne zapytanie klienta można wyprodukować przekładnie walcową zębatą o większej ilości stopni redukcji. Przekładnia zębata walcowa to synchroniczne przekazanie napędu bez strat obrotów. Konstrukcja przekładni zębatych to ułożyskowane wały w korpusie gdzie na wałach osadzone są koła walcowe zębate o zębach skośnych. Wały i koła zębate walcowe tworzą stopnie redukcji. Przekładnia zębata walcowa posiada wał wejściowy napędzany i wał wyjściowy zdawczy - napędzający maszyny i urządzenia. 

 

Informacje techniczne i konstrukcyjne a przekładnia walcowa zębata marki Cidepa

 

Obudowy przekładni walcowej zębatej:

Korpus i pokrywy przekładni walcowej wykonane są z bardzo wytrzymałego żeliwa szarego GG20. Korpus przekładni walcowej ma odpowiednio duże wymiary - gabaryty i jest mocno użebrowany aby przenieść i wytrzymać znaczne siły - naprężenia i oddziałujące wibracje.

 

Wykonanie stopni przełożenia - redukcji przekładni walcowej:


Wałki zębate - zębniki wykonane są ze stali stopowej nawęglanej zgodnie z IHA F154 i F156 dla kół zębatych o wytrzymałości rdzenia na zerwanie 120 i 130 Kg/mm2 oraz F155 i F-158 dla kół zębatych o wytrzymałości na zerwanie rdzenia 95 i 110 kg/mm2. Twardość powierzchni kół zębatych i kół wynosi 60/62 HRC, a wszystkie koła zębate są szlifowane na boku za pomocą maszyn o wysokiej precyzji obróbki.

W przekładniach stożkowych lub reduktorach walcowo stożkowych z wałem prostopadłym do wejściowego zastosowana jest śrubowa przekładnia stożkowa typu Gleasona. Koło zębate wykonane jest ze stali F156 o wytrzymałości rdzenia na zerwanie 130 kg/mm2, natomiast drugie koło wykonane jest ze stali F158 o wytrzymałości rdzenia na zerwanie 110 kg/mm2. Oba rodzaje stali są utwardzane dyfuzyjnie, hartowane i szlifowane, aby zapobiec wibracjom podczas pracy przekładni zębatej walcowej.


Przekładnie walcowe zębate zostały obliczone precyzyjnie pod kątem wytrzymałości i trwałości użytkowej, przy zastosowaniu dopuszczalnych współczynników pracy mieszczących się w granicach plastyczności - sprężystości wybranych materiałów.

 

Łożyska podporowe i wały w przekładni walcowej zębatej:


Wszystkie wały wykonane w przekładni walcowej są ze stopu IHA F155 o wytrzymałości rdzenia na pękanie wynoszącej 95 kg/mm2.

Jeżeli na wale wejściowym znajduje się jednoczęściowe koło zębate i wał łączenie to wykonany jest z materiału F153 lub F156.

Wszystkie wały -osie są zamontowane na najwyższej jakości precyzyjnych łożyskach o dużych wymiarach. Wszystkie gniazda w korpusie przekładni walcowej zostały wyszlifowane zgodnie z wymaganymi tolerancjami.

Standardowo wał wyjściowy reduktora walcowego - przekładni walcowej jest drążony. W razie konieczności umożliwia to montaż jednoczęściowych pełnych wałów o wymaganym kształcie i długości. Na zamówienie mogą być dostarczone pojedyncze i podwójne wały wyjściowe wolnoobrotowe wychodzące z przekładni walcowej jako wał napędowy maszyny.

 

Przekładnia zębata walcowa a uszczelnienie:


Wodoszczelne uszczelnienie całej przekładni walcowej zapewniają pierścieniowe uszczelki z kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego. Jeśli jest to wymagana praca przekładni walcowej w wysokich temperaturach, uszczelki wykonane są z syntetycznego kauczuku fluorowego (VITON).

 

Smarowanie przekładni walcowej zębatej:


Od wielkości 57 do wielkości 87 reduktory walcowe - przekładnie walcowe i przekładnie walcowo stożkowe są dostarczane z olejem syntetycznym na bazie poliolefin. Oleje są zgodnie z normą ISO VG 320. W tych rozmiarach przekładnie walcowe są całkowicie olejoszczelne i mogą przyjmować dowolne położenie w czasie pracy podczas napędu maszyny. Oczywiście należy pamiętać o pozycji pracy zamontowanej przekładni walcowej.

Każda przekładnia walcowa jest wyposażona w instrukcję konserwacji i smarowania.

 

Moc i wydajność a zębata przekładnia walcowa:


Moce podane w tabeli doboru przekładni walcowej z silnikiem obowiązują przy jednolitej stałej pracy, czyli 10 godzinach pracy, bez szarpnięć i przeciążeń.

W innych warunkach pracy przekładni walcowej należy zastosować odpowiedni współczynnik eksploatacyjny - współczynnik pracy, dostosowany do każdego zastosowania w napędzie maszyn zgodnie z tabelami zawartymi w katalogu.

Sprawność każdej przekładni walcowej będzie zależała od liczby stopni lub zespołów redukcyjnych. W przypadku przekładni walcowych redukcyjnych - jednostopniowych serii CXM będzie to 98,5–99%. Podobny poziom sprawności jest dla kolejnych stopni przekładni walcowych.


Poziomy mocy wskazane w tabeli doboru przekładni walcowej czy walcowo stożkowej, obowiązują dla jednolitych zastosowań roboczych i 10 godzin pracy, bez wstrząsów i przeciążeń.

Jeżeli stosowane są inne warunki pracy, w tabelach w tym katalogu należy sprawdzić właściwy współczynnik pracy dla każdego zastosowania.

Sprawność każdego reduktora walcowego ocenia się na podstawie liczby stopni lub zespołów przekładni redukcyjnych.

 

Wzmocnione łożyska i mechanizmy w przekładniach walcowych zębatych:

 

Łożyska montowane w standardowej serii przekładni walcowych na osi wejściowej i wyjściowej są w dużej mierze projektowane tak, aby mogły przyjąć dodatkowe obciążenia zewnętrzne. Jednakże w szczególnych przypadkach dużych obciążeń możliwe jest zamontowanie łożysk wyższej serii - wyższego obciążenia - do uzgodnienia. Do tych reduktorów walcowych można zamontować mechanizmy zapobiegające powrotowi - blokady ruchu powrotnego, umożliwiające tylko jeden kierunek obrotu i utrzymujące przeniesienie momentu obrotowego w kierunku przeciwnym.

 

 

Galeria przekładni walcowych zębatych

   Przekładnie walcowe, Przekładnie walcowe proste, Przekładnie walcowe płaskie, Przekładnie walcowo stożkowe, Przekładnie stożkowo walcowe, Przekładnie walcowe zębate. Mocowanie przekładni walcowych: łapy lub kołnierz. Wały pełne lub drążone w przekładniach walcowych. Wyposażenie przekładni walcowej: gumiblok, ramię reakcyjne, pierścienie zaciskowe a nawet łożyska wzmocnione. W przekładniach walcowych o korpusach konstrukcyjnych wzmocnionych możliwość wzmocnionych łożysk a nawet blokada ruchu powrotnego (beckstop)

 

   Na fotkach w galerii występują same przekładnie walcowe zębate bez silników elektrycznych. Natomiast w innych zakładkach strony są wyszukiwarki tych przekładni walcowych z silnikami i bez. Wystarczy kliknąć w foto wybranej przekładni walcowej powyżej, z czerwonymi napisami(fotki wyżej). Tam Państwo znajdziecie odpowiednią wyszukiwarkę wybranej przekładni walcowej lub całego motoreduktora walcowego. Oczywiście po wpisaniu podstawowych danych technicznych, do czego zapraszamy. Dziś dobór przekładni walcowej jest łatwy i intuicyjny. Podobnie jest z motoreduktorami walcowymi czy motoreduktorami walcowo stożkowymi czy stożkowo walcowymi.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi dopomóc.

ZAPRASZAMY!

Czy już używasz sprawdzonych przekładni zębatych walcowych Cidepa?

Dokonujesz w swoich aplikacjach produkcyjnych przeniesienie napędu przez przekładnie zębate walcowe?

Zamów i kup teraz z korzyścią dla eksploatacji Twoich maszyn!

Wielu już używa sprawdzone nasze przekładnie walcowe zębate.

Fabryka Cidepa gwarantem wysokiej jakości przekładni walcowych zębatych i krótkich terminów realizacji indywidualnych zamówień klienta.

 

Przekładnie walcowe zębate Cidepa to jakościowy napęd, produkowany w Europie!

Przekładnie zębate walcowe o zębach skośnych do napędu mieszałek walcy taśmociągów młynów nożyc itd. Przekladnie walcowe występują z wałem pełnym i drążonym.
Przekładnia jednostopniowa walcowa czy przekładnia walcowa dwustopinowa czy też przekładnia trzystopniowa walcowa znajdziesz w ofercie Cidepa. Przekładnie walcowe Cidepa są produkowane w całości w Europie

tagi:

przekładnia walcowa, przekładnie walcowe, przekladnia walcowa, przekładnia zębata walcowa, przekładnia walcowa prosta, przekładnia stożkowo walcowa, przekładnia walcowo stożkowa, przekładnia walcowa płaska, przekładnie walcowe | jedno stopniowe dwustopniowe trzystopniowe, przekładnie walcowe o zębach skośnych, przekładnia jednostopniowa walcowa